Mainboard - Bo mạch chủ

Các bộ lọc có hiệu lực

  • Memory Channel: Quad
  • Driver âm thanh: 7.1 Realtek ALC1220