Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360
  • Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360
  • Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360
  • Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360
  • Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360
  • Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360
  • Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360
  • Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360
  • Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360
  • Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360

Thermaltake Pacific RL240 D5 Hard Tube Water Cooling Kit

CL-W128-CA12RE-A
Sản phẩm mới
7.990.000 ₫

Có thể đặt hàng

Số lượng

Tham Chiếu Cụ Thể

Hiện tại chưa có review nào.

Sản phẩm liên quan

(1 sản phẩm khác cùng loại)