Thermaltake Pacific RL240 D5 Hard Tube Water Cooling Kit
  • Thermaltake Pacific RL240 D5 Hard Tube Water Cooling Kit
  • Thermaltake Pacific RL240 D5 Hard Tube Water Cooling Kit
  • Thermaltake Pacific RL240 D5 Hard Tube Water Cooling Kit
  • Thermaltake Pacific RL240 D5 Hard Tube Water Cooling Kit
  • Thermaltake Pacific RL240 D5 Hard Tube Water Cooling Kit
  • Thermaltake Pacific RL240 D5 Hard Tube Water Cooling Kit
  • Thermaltake Pacific RL240 D5 Hard Tube Water Cooling Kit
  • Thermaltake Pacific RL240 D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Thermaltake Pacific RL360 D5 Hard Tube RGB Water Cooling Kit

CL-W129-CA12SW-A
Sản phẩm mới
10.090.000 ₫

Có thể đặt hàng

Số lượng

Tham Chiếu Cụ Thể

Hiện tại chưa có review nào.

Sản phẩm liên quan

(1 sản phẩm khác cùng loại)