I. Thanh toán tiền mặt:

1. Liên hệ shop để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm

2. Shop kiểm tra kho và thông báo tình trạng sản phẩm với khách.

3. Khách đặt hàng.

4. Khách nhận hàng và thanh toán tiền mặt.

II. Chuyển khoản qua ngân hàng:

1. Liên hệ shop để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm

2. Shop kiểm tra kho và thông báo tình trạng sản phẩm với khách.

3. Khách đặt hàng.

4. Khách thanh toán 100% giá trị đơn hàng qua tài khoản ngân hàng của shop:

<Vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng>

5. Chọn phương thức vận chuyển và xác nhận thời gian nhận hàng.

6. Nhận hàng.

* Lưu ý khách hàng:

 + Cùng hệ thống ngân hàng: Sau 10 phút, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản.

 + Khác hệ thống ngân hàng: Trong vòng khoảng 01 ngày.