Máy tính để bàn

Tổng giá có thể thay đổi chênh lệch đôi chút tùy thời điểm.
 C-VG: series build tiết kiệm, tối ưu giá tiền
 B-VG: series chú trọng về mặt thẩm mỹ, đồng bộ

Các bộ lọc có hiệu lực