Máy tính để bàn

Tổng giá có thể thay đổi chênh lệch đôi chút tùy thời điểm.
 VGC: series build tiết kiệm, tối ưu giá tiền
 VGB: series chú trọng về mặt thẩm mỹ, đồng bộ

Các bộ lọc có hiệu lực