Lian Li O11 DYNAMIC VERTICAL KIT PCI-E Cable 300mm VGA Holder

O11D-1X
1.850.000 ₫

Có thể đặt hàng

Số lượng

Tham Chiếu Cụ Thể

Hiện tại chưa có review nào.

Sản phẩm liên quan

(11 sản phẩm khác cùng loại)